วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: ชนาวุฒิภูอาจดั้น
ชื่อเล่น: เอิร์ธ
อายุ: 14 ปี เกิดวันที่: 3/1/2542
ความสามารถพิเศษ: ตีกลองชุด
กีฬาที่ชอบ: ฟุตบอล ฟุตซอล บาส และว่ายน้ำ
สัตว์ที่ชอบ:หมา กระต่าย
อาหารที่ชอบ: ไก่ทอด ผัดกระเพา
สัวที่ไม่ชอบ: งู แมว


                                                                    ผลงานการดนตรี

เป็นการโชว์วงของโรงเรียนทุกเดือน เพื่อสนับสนุนในการเล่นดนตรีครับ
                                    เป็นงานค้นคว้าอิสระของผม ผมศึกษาเรื่องกลองชุดครับ